sobota, 24 maja 2014

C# - Baza Danych (dodawanie danych)- cz.2

W pierwszym odcinku pokazaliśmy sobie jak stworzyć bazę danych na podstawie
SQL Compact 4.0 oraz utworzyć tabelę, i jak wykonać połączenie.
Dzisiaj pokażemy sobie jak wprowadzić dane do bazy a może uda się też
takie dane wyświetlić.

Do naszego okna z ToolBoxa przenosimy 2 TextBoxy, button oraz dwie
labelki.
Zmieniamy nazwy textboxów odpowiednio na "txtImie oraz txtNazwisko",
nazwę naszego buttona na "btnDodaj" a nazwę która będzie wyświetlana
na nim na "Dodaj".Ok, skoro textboxy oraz button zostały dodane, klikamy "ppm" w
SolutionExplorerze na nazwę naszego projektu i dodajemy nową klasę, którą
nazwiemy "Baza". Do klasy tej wrzucimy sobie wszystkie metody wykorzystywane
do połączenia, zamknięcia bazy oraz dodawania danych i edycji. itp.

Kod naszego pliku klasy Baza na razie zawiera jedną metodę oraz konstruktor klasy:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data.SqlServerCe;
using System.Data;
using System.Windows;

namespace WPF_Baza
{
  public class Baza
  {
    private static string _conn;

    
    public SqlCeDataAdapter da;
    public BazaDataSet ds;

    /// 
    /// konstruktor
    /// 
    /// 
    public Baza(string conn)
    {
      _conn = conn;
    }    
    
    /// 
    /// dodawanie danych do bazy
    /// 
    public void InsertData(string Imie, string Nazwisko)
    {
      SqlCeConnection cn = new SqlCeConnection(_conn);

      da = new SqlCeDataAdapter();
      da.InsertCommand = new SqlCeCommand("INSERT INTO Pracownicy(Imie, Nazwisko) VALUES(@Imie, @Nazwisko)", cn);
      da.InsertCommand.Parameters.Add("@Imie", SqlDbType.NVarChar).Value = Imie;
      da.InsertCommand.Parameters.Add("@Nazwisko", SqlDbType.NVarChar).Value = Nazwisko;

      cn.Open();   
      da.InsertCommand.ExecuteNonQuery();
      cn.Close();
      
      MessageBox.Show("Dodano do bazy!");
    }
  }
}
Tutaj kod naszego głównego okna:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Data.SqlServerCe;

namespace WPF_Baza
{
  /// 
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// 
  public partial class MainWindow : Window
  {
    
    public MainWindow()
    {      
      InitializeComponent();
      

    }

    private void btnDodaj_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      Baza b1 = new Baza(@"Data Source = Baza.sdf");
      b1.InsertData(txtImie.Text, txtNazwisko.Text);
    }
  }
}


Po napisaniu naszej klasy możemy odpalić nasz program i wpisać w textboxy imię oraz nazwisko naszego pracownika po czym dodajemy go do bazy buttonem "Dodaj". Naszym oczom powinno się ukazać okienko potwierdzające dodanie pracownika do bazy.Ok, w tym odcinku to by było na tyle. Jednak w następnym razem opowiemy sobie
jak wyświetlać dane z bazy w kontrolce "DataGridView".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz